loading

Promotor de Proiect: Spitalul Clinic Județean Mureș, adresa: P-ța Bernády György, Nr. 6, 540072, Tîrgu-Mureș, Romania www.spitaljudeteanmures.ro, e-mail: [email protected] Partener ONG: Asociația pentru Sprijinirea Pacienților cu Tuberculoză multi drog-rezistentă ASPTMR, Șos Panduri nr. 29, București, România - www.asptmr.ro Partener donor de proiect: LHL's International Tuberculosis Foundation (LHL International), Grensen 3, 0159 Oslo, Norway www.lhl.no/en/lhl-international

  Contact Info

 • P-ta Bernady Gyorgy nr. 6 Targu Mures Jud. Mures

PLANUL DE COMUNICARE AL PROIECTULUI AP1.08

Îmbunătățirea calitatii serviciilor de sanatate la nivelul comunitatilor vulnerabile din jud. MURES prin cresterea accesului populatiei vulnerabile, inclusiv romii, la servicii de sănătate de tip preventiv pentru bolile prioritare pentru sanatatea publica”.

1. Introducere

         Spitalul Clinic Judetean Mures, in calitate de Promotor al Proiectului, va initia activitati de informare pentru a asigura vizibilitatea proiectului si transparenta Mecanismului Financiar SEE. Astfel, scopul acestui Plan de Comunicare este cresterea constientizarii cu privire la implementarea proiectului si cresterera rolului Mecanismului Financiar SEE in implementarea proiectului. Ca rezultat al activitatilor de promovare, va creste nivelul de informare privind metodele de preventie si tratament al TB si COVID in Romania. Planul de Comunicare va oferi partilor interesate in proiect si publicului informatii generale legate de proiect, incluzand, dar nelimitandu-se la obiectivele generale si specifice ale proiectului, progresul proiectului, rezultate, relatii bilaterale si rolul partenerului de proiect donator.

2. Procesul de comunicare

 Obiective

Obiectivul general al Planul de Comunicare este dezvoltarea unui suport pentru activităţile de promovare a proiectului Îmbunătățirea calitatii serviciilor de sanatate la nivelul comunitatilor vulnerabile din jud. MURES prin cresterea accesului populatiei vulnerabile, inclusiv romii, la servicii de sănătate de tip preventiv pentru bolile prioritare pentru sanatatea publica”., pentru transmiterea eficientă a informaţiilor relevante şi realizarea în acest fel a unui impact pozitiv.

Obiectivele specifice sunt:

 • să ofere potenţialilor beneficiari informaţii complete, clare şi actuale;
 • să contribuie la cresterea gradului de informare cu privire la acest proiect, în rândul publicului larg,
 • să contribuie la creșterea gradului de conștientizare a importantei serviciilor de sănătate de tip preventiv privind modul de raspandire, prevenire si tratamentul infectiei cu SARS COV-2 si a Tuberculozei;
 • să contribuie la cresterea accesului populatiei vulnerabile, inclusiv romii, la servicii medicale integrate pentru prevenirea si tratarea bolilor prioritare pentru sanatatea publica (COVID 19 si Tuberculoza)

      Aceste obiective vor fi îndeplinite prin dezvoltarea unui sistem eficient de comunicare internă şi externă între toţi membrii implicați în implementarea proiectului. Sistemul va furniza informaţii cu privire la activităţile legate de implementarea proiectului(management, monitorizare, evaluare etc.)

Principiile comunicării

Principiile care stau la baza strategiei Planului de Comunicare sunt:

 • Transparenţa – informaţiile complete vor fi transmise către publicul larg;
 • Obiectivitatea – Planul de Comunicare se va baza pe mesaje cu caracter obiectiv, astfel încât să se asigure o imagine cât mai echilibrată asupra modului de acces a populației vulnerabile la serviciile de sănătate de tip preventiv;
 • Coerenţa – acţiunile de comunicare vor fi astfel coordonate încât să se asigure transmiterea unui mesaj unitar despre activitățile din proiect;
 • Particularitatea – suplimentar faţă de informaţiile cu caracter general, mesajele vor fi construite în funcţie de specificul fiecărui grup ţintă.

Canalele de comunicare ce vor fi utilizate în vederea promovării proiectului și a diseminării informațiilor și rezultatelor acestuia sunt:

 • Un web-site special dedicat proiectului;
 • Conferinţe de lansare si incheiere a proiectului;
 • Caravane în teritoriu;
 • Materiale informative;
 • Mass-media:apariții la radio/TV, articole de presă

Activităţile de comunicare se vor concentra în două direcţii:

 • Furnizarea de informaţii privind implementarea proiectului;
 • Informări cu privire la performanţele activităţii din cadrul proiectului

3. Grupurile țintă

Grupurile ţintă ale Planului de Comunicare sunt:

 • Mass-media
 • Persoanele din grupul tinta, inclusiv rromii, apartinand comunităților vulnerabile din judetul Mures
 • Pacientii TB (inclusiv pacienţi cu TB sensibilă şi cazuri TB MDR/XDR)
 • Unitatile spitalicesti, Dispensarele TBC din judet
 • Populatia din judetul Mures si din tara

4. Planul de acțiune

Instrumentele folosite pentru grupul țintă:

 

Nr.

Grupurile țintă

Instrumente

1.

Mass-media

 

 

 

 

 

⮚    anunturi de presa distribuite la nivel national si judetean;

⮚    apariții radio/TV

 

2.

Persoanele din grupul tinta, inclusiv rromii, apartinand comunităților vulnerabile din judetul Mures

 

 

 

 

 

⮚    materiale publicitare care se vor edita, printa si distribui unui segment de populatie din medii defavorizare de minim 2000 persoane;

⮚    website

⮚    activități legate de mass-media

 

3.

Pacientii TB (inclusiv pacienţi cu TB sensibilă şi cazuri TB MDR/XDR)

 

 

 

 

⮚     instruire cu privire la institutiile spitalicesti – dispensarele TBC din judetul Mures –  unde isi pot urma tratamentul;

⮚    website

⮚    activități legate de mass-media

 

4.

Unitatile spitalicesti, Dispensarele TBC din judet

 

 

 

 

⮚     afise informative si panouri publicitare la locatia implementarii proiectului;

 

5.

 

 

 

Populatia din judetul Mures si din tara

⮚    website dedicat, creat si actualizat pe parcursul implementarii proiectului; informatiile vor fi prezentate in romana si engleza.

⮚    Activitati legate de mass-media

 

5. Descrierea activităților:

Nr.

Instrumente

Descrierea activităților

1.

Website

Crearea unui website al proiectului accesibil din tara si din strainatate, care va avea link-uri la website-urile fiecarei institutii partenere implicate in proiect. Informatiile furnizate vor fi accesibile atat in limba romana cat si in engleza. Prin intermediul acestui website, activitatile si rezultatele proiectului vor fi promovate si vor fi disponibile atat la nivel national cat si international. Website-ul proiectului va fi actualizat periodic cu informatii relevante privind etapele de implementare a proiectului.

Acesta website va cuprinde următoarele informații:

-scopul proiectului;

-obiectivul general și obiective specifice ale proiectului;

-informatii despre promotor proiect și partenerii de proiect;

-echipa proiectului;

-activitătile din cadrul proiectului;

-screening TB și COVID-19;

-comunicate de presă;

-contacte;

2.

Conferinte de presa

Pe parcursul implementarii proiectului vor fi organizate 2 conferinte de presa de catre Spitalul Clinic Judetean Mures, dupa cum urmeaza:

●    Conferinta de lansare a proiectului – la inceputul implementarii proiectului se va organiza si se va desfasura o conferinta de presa la Tg Mures. Acest eveniment va promova atat obiectivele, activitatile cat si impactul asteptat al proiectului asupra grupului tinta. El va promova de asemenea programul de finantare si parteneriatele dezvoltate in cadrul programului.

●    Conferinta de incheiere a proiectului – la finalul proiectului se va organiza si se va desfasura o conferinta de presa la Tg Mures, cu participarea tuturor partenerilor implicati in proiect. Prin acest eveniment vor fi promovate rezultatele proiectului, comparativ cu rezultatele estimate ale proiectului. Deasemenea vor fi promovate investitiile realizate in cadrul proiectului, respectiv reabilitarea si dotarea dispensarului TBC din Tg Mures. Evenimentul va promova parteneriatul dezvoltat in cadrul proiectului si programul de finantare.

3.

Materiale informative

Promovarea offline  a proiectului implica elaborarea și distribuirea materialelor de promovare, dupa cum urmeaza:

●    Crearea logo-ului proiectului

●    Postere de promovare care vor fi distribuite in locatiile de implementare a proiectului, in toate localitatile in care se va desfasura Campania de constientizare si informare si activitatile de screening pentru COVID-19 si TB

●    Etichete autocolante pentru bunurile si echipamentele care vor fi achizitionate prin proiect, in vederea promovarii programului de finantare (fiecare articol achizitionat prin proiect va fi etichetat cu un autocolant care va contine elementele de identitate vizuala ale programului de finantare)

●    Un panou publicitar pentru Spitalul Clinic Judetean Mures in scopul promovarii investitiilor in echipamente medicale;

●    1000 brosuri despre COVID 19, 1000 brosuri despre TB distribuite, 100 afise cuprinzand obiectivele, activitatile si rezultatele proiectului, 10 roll-up uri

4.

Mass-media

●    Proiectul va fi promovat prin mediile sociale (prin articole periodice) si interventii in mass-media. Minim 2 comunicate de presa vor fi create si difuzate in scopul promovarii proiectului

●    Reprezentantii proiectului vor avea cel putin 2 interventii la radio/TV pe tema proiectului

5.

Caravane în teritoriu

●    Această acţiune implică: o asigurare a spaţiului necesar; o achiziţionare a echipamentelor necesare; special instruit, pentru întreaga durată de desfăşurare a evenimentului; o distribuire a materialelor informative

          Activităţile de comunicare propuse au drept scop, pe de o parte creşterea gradului de cunoaştere (prin acţiuni de genul web-site sau producerea şi distribuirea de materiale publicitare), iar pe de altă parte acţiuni ce urmăresc creşterea gradului de acceptare (prin efectuarea de caravane).

          Activitatea de comunicare și diseminare a informațiilor referitoare la Proiectul Îmbunătățirea calitatii serviciilor de sanatate la nivelul comunitatilor vulnerabile din jud. MURES prin cresterea accesului populatiei vulnerabile, inclusiv romii, la servicii de sănătate de tip preventiv pentru bolile prioritare pentru sanatatea publica” precum și rezultatele acestuia vor fi monitorizate și evaluate până la finalizarea perioadei de implementare a proiectului, în vederea asigurării îndeplinirii obiectivelor menționate în prezentul plan de comunicare.

ro_RORomanian