loading

Promotor de Proiect: Spitalul Clinic Județean Mureș, adresa: P-ța Bernády György, Nr. 6, 540072, Tîrgu-Mureș, Romania www.spitaljudeteanmures.ro, e-mail: [email protected] Partener ONG: Asociația pentru Sprijinirea Pacienților cu Tuberculoză multi drog-rezistentă ASPTMR, Șos Panduri nr. 29, București, România - www.asptmr.ro Partener donor de proiect: LHL's International Tuberculosis Foundation (LHL International), Grensen 3, 0159 Oslo, Norway www.lhl.no/en/lhl-international

    Contact Info

  • P-ta Bernady Gyorgy nr. 6 Targu Mures Jud. Mures

Rezultate A1: Organizarea unei campanii de informare, educare și recrutare a grupului țintă având ca prioritate creșterea gradului de conștientizare a importanței serviciilor de sănătate de tip preventiv privind modul de răspândire, prevenire și tratamentul infecției cu SARS COV2 și TB

 

            PERIOADA NOIEMBRIE-DECEMBRIE 2023

      În cadrul acestui proces în desfășurare, am reușit să implicăm peste 450 de persoane vulnerabile din comunitățile rurale sărace din județul Mureș. Acest grup include 366 de persoane de etnie romă, cu acces limitat la serviciile esențiale de prevenire și asistență medicală, care au fost informate în mod exhaustiv despre transmiterea, prevenirea și simptomele tuberculozei (TB) și COVID-19.

      În eforturile noastre de informare și educare continuă, am distribuit până în prezent peste 450 de materiale informative sub forma de broșuri și pliante către pacienți, grupurile vulnerabile și populația generală din comunitățile rurale sărace, inclusiv persoane de etnie romă.

      Pentru evaluarea continuă a calității serviciilor medicale și accesului la acestea, am implementat chestionare specializate, colectând date relevante de la populația vulnerabilă implicată în proiect. Această abordare ne furnizează informații esențiale pentru ajustarea și optimizarea continuă a serviciilor oferite.

      În paralel cu atingerea acestor rezultate, am dezvoltat o bază de date comprehensivă, care conține informații detaliate despre grupul țintă. Aceasta servește ca instrument esențial pentru raportarea corespunzătoare și pentru a ghida următoarele etape ale proiectului, care rămâne în desfășurare. 

 

Rezultate A2: Realizarea de investiții în infrastructura de sănătate din judetul Mures care contribuie la reducerea inegalităților în starea de sănătate a grupurilor vulnerabile participante in proiect

      Autoutilitară 8+1 a fost achizitionata în luna noiembrie.

      Din luna ianuarie incepe  Reabilitarea Dispensarului TBC.

      A fost demarata procedura de achizitie pentru aparatul Rontgen.

 

Rezultate A3: Dezvoltarea si implementarea unui program integrat socio-medical de prevenire, diagnostigare precoce, tratament si monitorizare la nivelul comunitatilor vulnerabile din jud. Mures, adaptat nevoilor populatiei din comunitatile vulnerabile, inclusiv romii, a bolilor prioritare pentru sanatatea publica (COVID-19 si Tuberculoza). 

In perioada campaniei de screening 22.10.2023-31.12.2023 s-au desfășurat următoarele activități:

      au fost realizate 10 vizite in 8 comunitati vulnerabile din județul Mureș : Cipau, Beica de Jos, Sanger, Daia, Bahnea, Zagar, Balda, Lunca Muresului-Centrul de îngrijire și asistență

      au fost testate un total de 260 persoane,  incadrate in grupul tinta, dintre care:

          -244 persoane au fost testate RT-PCR;

         -248 persoane au fost testate GENEXPERT.

Rezultate A4- Organizarea unui program de instruire a cadrelor medicale participante in proiect cu privire la prevenirea, diagnosticul precoce si monitorizarea evolutiei situatiilor de risc epidemiologic.-Activitate finalizată

 

      In perioada 4-5.10.2023 s-a desfașurat activitatea de instruire a cadrelor medicale in domeniul prevenirii infecției cu SARS COV-2 și TB adresată asistenților comunitari și mediatorilor sanitari din județul Mureș, inclusiv din comunitățile rurale sărace. Au fost prezente un număr total de 44 persoane, dintre care 9 mediatori sanitari și 35 asistenti comunitari.

      De asemenea,în perioada 19-20.10.2023 s-a desfașurat activitatea de instruire a cadrelor medicale in domeniul prevenirii infecției cu SARS COV-2 și TB adresată medicilor din dispensarele TBC, medicilor de familie și asistenților medicali angajați în Dispensarele TBC din județ.Au fost prezente un număr de 41 persoane, dintre care 8 medici pneumologi din Dispensarele TB din județ, 15 medici de familie din județ și 18 asistenți medicali din Dispensarele TBC și din cabinetele medicilor de familie.

      Aceste activități de instruire au fost organizate și susținute conform unei planificări. Sesiunile de instruire s-au desfășurat pe parcursul a două zile pentru fiecare categorie în parte, câte 6 ore/zi, la sediul Spitalului Clinic Județean Mureș. Echipa de formatori angajată, sub coordonarea Expertului dezvoltare competențe medicale, a elaborat agenda instruirii și materiale informative care au fost distribuite cursanților.

ro_RORomanian