loading

Promotor de Proiect: Spitalul Clinic Județean Mureș, adresa: P-ța Bernády György, Nr. 6, 540072, Tîrgu-Mureș, Romania www.spitaljudeteanmures.ro, e-mail: [email protected] Partener ONG: Asociația pentru Sprijinirea Pacienților cu Tuberculoză multi drog-rezistentă ASPTMR, Șos Panduri nr. 29, București, România - www.asptmr.ro Partener donor de proiect: LHL's International Tuberculosis Foundation (LHL International), Grensen 3, 0159 Oslo, Norway www.lhl.no/en/lhl-international

    Contact Info

  • P-ta Bernady Gyorgy nr. 6 Targu Mures Jud. Mures

Prevenirea raspandirii infectiei cu COVID-19 si Tuberculoza in randul persoanelor vulnerabile prin imbunatatirea accesului acestora la servicii de sanatate in judetul Mures, unde principalele probleme sociale actuale sunt: îmbătrânirea populației, extinderea fenomenului de sărăcie, șomaj pe termen lung ridicat, rata ridicată a șomajului în rândul tinerilor, incluziune redusă pe piața muncii, rată ridicată a abandonului școlar, procent ridicat de populație rromă afectată de sărăcie.

Obiectivul general al proiectului il constituie cresterea accesului populatiei vulnerabile, inclusiv romii, la servicii medicale integrate pentru prevenirea si tratarea bolilor prioritare pentru sanatatea publica (COVID 19 si Tuberculoza) prin dezvoltarea si implementarea unui program integrat de prevenire, diagnostigare precoce, tratament si monitorizare la nivelul comunitatilor vulnerabile din jud. Mures.

Proiectul contribuie la atingerea obiectivului general al programului RO20 Sanatate, respectiv îmbunătățirea prevenției și reducerea inegalităților în domeniul sănătății, avand ca rezultat reducerea ratei de infectie si scaderea numarului de imbolnaviri cu COVID-19 si TB pentru un numar de peste 1000 persoane din randurile grupurilor vulnerabile, inclusiv rromii, din judetul MURES.

Buget: 4.811.849,35 lei
85% grant din fonduri norvegiene
15% cofinanțare de la bugetul de stat

1: Imbunătățirea serviciilor de sănătate de tip preventiv prin implementarea unui program de screening simultan pentru doua boli infecto-contagioase cu transmitere preponderent aeriana: COVID -19 si Tuberculoza pentru minim 1000 de persoane, inclusiv 200 rromi, apartinand comunităților vulnerabile din judetul Mures, in vederea asigurarii unui acces echitabil la asistență medicală in perioada de implementare a proiectului, 18 de luni.

2: Imbunatatirea infrastructurii de sanatate prin reabilitarea Dispensarului TBC Tg. Mures, clădire destinata prevenirii, diagnosticarii si tratarii si tuberculozei si dotarea cu aparat Rontgen.

3: Cresterea gradului de constientizare si de educatie a populatiei vulnerabile din jud Mures cu privire la importanta serviciilor de sănătate de tip preventiv privind modul de raspandire, prevenire si tratamentul celor doua boli infectioase prin organizarea unei campanii de informare a grupului tinta despre notiunile elementare de igiena pentru a preveni bolile infecto-contagioase.

4: Cresterea calitatii serviciilor medicale din jud Mures prin instruirea personalului medical cu privire la asigurarea accesului populatiei vulnerabile la asistenta medicala in vederea reducerii inegalitatilor sociale din jud Mures.

Manager proiect: Dr. Szasz Carmen Elena

• Aproximativ 1.000 de testări rapide/RT PCR pentru depistarea COVID-19

• Aproximativ 1.000 de testări rapide/Genexpert pentru epistarea tuberculozei multidrog rezistente (TB MDR)

• Autoutilitara (8+1) pentru transportul persoanelor - 1 buc

• Aparat Roentgen - 1 buc

• Dispensar TBC Tg. Mures reabilitat

* Organizarea unui workshop online cu participare internationala cu tematica prevenirea, diagnosticul precoce si monitorizarea TB in conditiile pandemiei COVID-19

• Peste 30 de persoane angajate în unităţile TB (doctori, asistente, personal administrativ) instruite în Controlul Infecției cu TB si COVID 19

• Peste 30 de mediatori sanitari şi asistente comunitare din 30 de comunităţi rurale sărace vor urma cursuri de DOT şi educaţie şi prevenţie în domeniul bolilor contagioase

ro_RORomanian